کانال زنی

کانال زنی یا channeling در عصاره گیری اسپرسو یعنی زمانی که آب یک مسیر باریک را پیدا می کند و به جای اینکه از کل قهوه عبور کند از آن مسیر می گذرد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.